ZD TECH : ระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ด้วยไฟฟ้า
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

ZD TECH : ระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ด้วยไฟฟ้า

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ด้วยกระบวนการแยกของแข็งที่ละลายน้ำ (TDS) โดยการรวมกันทำให้ขนาดโตขึ้นและแขวนลอยอยู่ในน้ำ (TSS) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า Electro Water Separation Process (EWS) โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นแหล่งจ่าย จากนั้นจึงเอาสิ่งที่แขวนลอยในน้ำออกด้วยการกรองด้วยสารกรองแก้ว (GGF) และ ถ่านกัมมันส์ (ACF) 

ZD Pure ดีกว่าอย่างไร?

- บำบัดได้ทั้ง น้ำดี-น้ำเสีย

- เป็นระบบที่ไม่มีน้ำเสียทิ้งอย่างแท้จริง Zero Liquid Dischage (ZLD)

- ตะกอนจากการบำบัดมีต่ำมาก

- สามารถยืดอายุใส้กรอง RO ถึง 2-4 เท่า

- บำรุงรักษาง่าย ต้นทุนต่ำ และประหยัดพลังงาน 

- ระบบออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติ ใช้ระบบ IoT ได้

 

 

เทคโนโลยีของ ZDTech

เครื่องแยกสารละลายในน้ำของ ZDTech ใช้ระบบการคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแยกโมเลกุลน้ำและก่อให้เกิดการตกตะตอนของสารละลายหรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำ หรือ Total Dissolved Solids (TDS) ในทันที โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อทำการตกตะกอน ไม่ต้องใช้บ่อพักหรือถังบำบัดด้วยออกซิเจนซึ่งใช้เวลานานและใช้พื้นที่มาก และไม่ต้องใช้โลหะเพื่อตกตะกอนด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation). 

การทำงานของเครื่องแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า ทำให้น้ำแยกออกเป็นไอออน ของ ออกซิเจน (O-) ไฮโดรเจน (H+) และ ไฮดรอกซิล (OH-) โมเลกุลเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับสารละลายในน้ำ (oxidation) และก่อให้เกิดตะกอนที่ใหญ่ขึ้นและแยกออกจากน้ำ ทำให้สามารถกรองออกได้ทันที ด้วยการทำงานเช่นนี้ ZDTech จึงไม่ก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมากเช่นตกตะกอนด้วยเคมี การย่อยด้วยอินทรี หรือ electrocoagulation เนื่องจากไม่มีการเพิ่มสสารใด ๆเพื่อใช้ในการตกตะตอน
 
คราบมัน เชื้อโรค ความกระด้างโลหะหนักในน้ำ และความขุ่น สามารถถูกแยกออกอย่างง่ายดายด้วยระบบของเรา น้ำที่ผ่านการบำบัดจะสะอาด ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่มีเชื้อโรคเจือปน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองน้ำดิบ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 

ระบบของ ZD Tech จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ ประหยัดต้นทุนเคมี ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลา และประหยัดค่าจัดการตะกอนของเสียได้อีกด้วย