RT Pure D (Domestic Sewage Treatment Systems) - ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า แบบ EC&EO - SEWAGE TREATMENT SYSTEMS
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

RT PURE ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า 7RT PURE ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า 9

 

 

 

RT Pure D (Domestic Sewage Treatment Systems)

 

RT Pure D (Domestic Sewage Treatment Systems) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

             การรีไซเคิลน้ำทิ้ง เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยช่วยประหยัดพลังงาน การบำบัดน้ำทิ้งจะช่วยประหยัดเงิน การอนุรักษ์น้ำ การใช้น้ำเสียรีไซเคิลแล้ว เพื่อรดสนามหญ้า และ รดต้นไม้ในสวนที่ไม่ใช่อาหาร ช่วยอนุรักษ์น้ำจืด ซึ่งขณะนี้มีการสูญเสียน้ำดื่มเป็นปริมาณมาก ที่ใช้กับสนามหญ้าและสวน

             RT PURE ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว ระบบทำงานด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (electrolysis) แบบง่ายๆเพื่อเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำที่ใช้ซ้ำได้ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ไฟฟ้าเคมีของ RT PURE มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับบ้าน สำนักงาน หรือชุมชนที่ต้องการรีไซเคิลน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

 

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า - RT Pure SEWAGE  TREATMENT  SYSTEMS 23