KEEEN REVIVE คีนน์บรรเทาทุกข์...
คีนน์ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิค ผ่านสวพ.91 ส่งมอบต่อองค์การเภสัชกรรม นำส่งรพ.บางสะพาน ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
วันนี้(13 มกราคม 2560) ณ องค์การเภสัชกรรม ถ.พระราม 6 ร.ต.ต.ประสิทธิ์เดช อรรถปรีชา ผู้บริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด พร้อมด้วยดร.ไจตนย์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 และคุณสกล ถาวรกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สวพ.FM91 ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ ไบโอ ออร์แกนิค ให้กับเภสัชกรหญิงสุภาพร ติพะมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นำส่งมอบต่อรพ.บางสะพาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิค ของ บริษัท คีนน์ เป็นนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีร่วมวิจัยกับสวทช. เพื่อใช้ทำความสะอาด ขจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียไปในเวลาเดียวกัน โดยประกอบด้วยจุลินทรีย์คัดเลือกพิเศษ เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช ทำให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ จำนวน 18 ถัง มูลค่า 62,600 บาท โดยบริจาคผ่านสวพ.91 และวันนี้ นำมาส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และองค์การเภสัชกรรม จะนำไปส่งให้ถึงรพ.บางสะพาน เพื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูหลังน้ำลด จะได้กลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้บริการประชาชนและผู้ป่วยได้ตามปกติต่อไป