นวัตกรรมต่อยอด จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก....คีนน์ และทีมบริษัทนวัตกรรมแนวหน้า 2 บริษัท คือ BEAVER SOLUTION และ BIO SYM ร่วมประชุมนำเสนอโครงการวิจัยครั้งประวัติศาสตร์ต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแห่งรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นย่อยสลายน้ำมันปาล์ม พร้อมนำเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบเคลื่อนย้ายได้ ร่วมกับเทคโนโลยีควอนตัม IQPR เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลน้ำให้มีพลังงานพิเศษย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น (Energized water) เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และเพิ่มประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในพื้นที่จำกัด, ใชัพื้นที่น้อยลง
ความสำเร็จของโครงการร่วมมือวิจัยของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ จะถือเป็นการปฏิวัติระบบบำบัดน้ำเสียของวงการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเลยทีเดียว

Open Innovation from Local to Global...Tan Sri Dr. Ghauth J., chairman of BEAVER SOLUTIONS SDN BHD led a group of innovative companies, including KEEEN Limited, SYM BIO Industries SDN BHD to take part in the historical research collaboration between Malaysian Palm Oil Board (PMOB), Ministry of Plantation industries and commodities with KEEEN Limited and SYM BIO in topic, " Enhancement of POME Biodegradation with Local Isolated Palm Oil degrading microbes and IQPR (Infinitesimal Quantum Persistent Reflection) technology that convert water molecule to energized water for powerful degradability.
YB Datuk Seri Ahmad Hamzah, chairman of MPOB and Dr. A.Kushairi Din, director-general with a team of MPOB scientists discussing to propose and execute this project by this year 2017.
The achievement of this research collaboration between both nation will be the evolution of wastewater treatment in Palm Oil industries.