ข่าว NBT ช่อง 11 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554

KEEEN ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ขจัดคราบน้ำมัน ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

 การขจัดคราบน้ำมัน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และกองทัพ ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 การขจัดคราบน้ำมัน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และกองทัพ