การสาธิตการขจัดคราบน้ำมัน ลอยอยู่บนผิวน้ำ และการทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบสกปรก บนผนังและพื้นผิวต่างๆ