• 1 ธันวาคม 2016 at 06:46
  • 957
  • 0

 

 The Nex Flow™ Sub Zero Vortex™Tool Cooling Mist System!
 
"Reduces Coolant Consumption And Improves Machining Productivity And Quality"
 
Nex Flow Sub Zero Vortex Tool Cooling Mist System เป็นอุปกรณ์เป่าลมเย็นสำหรับงานตัดกลึง เพื่อระบายความร้อน และหล่อลื่นในขณะตัดกลึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าดูแลน้ำมันหล่อเย็น ระบบเป็นที่ประกอบด้วย ท่อทำลมเย็น และชุดดูดน้ำมันหล่อเย็น และเป่าเป็นสเปรย์ ซึ่งทำให้น้ำมันหล่อมีอุณหภูมต่ำลงมาก และพ่นไปยังจุดที่ต้องการได้ ลดการใช้น้ำมันหล่อเย็น ไม่ต้องจัดการ จัดเก็บน้ำมันหล่อเย็น ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก 
 
 
Nex Flow™ Sub Zero Vortex™ Tool Cooling Mist System

 
The Nex FlowTM Frigid-XTM Sub Zero VortexTM Tool Cooling Mist System, is a unique patent pending  mist unit designed to improve machining operations requiring cooling and/or lubrication when dry machining cannot alone be used. Unlike mist systems that supply liquid which is not cooled, or more costly systems that cool the liquid, the simple design of theSub Zero VortexTM Tool Cooling Mist System, supplies and cools the liquid to as low as 40 degrees F (5 degrees C) using a small vortex tube without any additional pumping system.  The result is a low cost and essentially maintenance free system that supplies cold liquid reducing the mist volume by as much as 20%, thus enhancing the environment and safety and reducing the cost of coolant or lubricant.  
 
The liquid is cooled by means of a small vortex tube that uses around 5 SCFM (142 SLPM) at a maximum of 50 psig (3.5 bar).   An adjusting screw controls the level of mist required.  Liquid is siphoned into the unit using a long plastic tube connected to the main unit.  A heavy duty removable magnet  secures the Sub-Zero Tool Cooling Mist System onto a machine.  The magnet can be removed and mounting holes may be used to secure the mist system.   No electrical components, no expensive pumps or moving parts except for the adjusting screw assures long life and maintenance free operation. 
 
Sub-Zero Vortex Advantages:
 
. No electricity required – simplicity in design
. low cost
. reduces coolant/lubricant cost using by less fluid
.  improves safety with less mist
. no moving parts except for an adjusting screw for the fluid
.small and lightweight, portable
. maintenance free operation
 
Sub-Zero Vortex Applications:
 
. Solid Carbide End Mills
. Wherever lubrication is required in machining
. When cooling is required beyond the capability of cold air alone

Nex Flow™ Air Products Corp.
Williamsville, NY, USA and Richmond Hill, ON, Canada

Thailand Distributor :
ENCOTEC Co.,Ltd.
Call : 02-372-7320-1
Email. : info@encotecthai.com

https://www.nexflowthai.com/