บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด

ENCOTEC Co,.Ltd. 

 

                     บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับสินค้า งานอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต และงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงาน  จุดประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน 

                  ENCOTEC Co,.Ltd. is the importer, dealer, installation and consulting related items to industrial work processing,environmental and energy-saving. The purpose to solve production problems,reduce production costs and preserving the environment Including ways to save energy.  

 

Products & Service :  

 

1. NEX-FLOW ; Air Compressed Products

อุปกรณ์ลมอัด  สำหรับงานเป่าแห้ง เป่าทำความสะอาด เป่าไล่น้ำ เป่าลดความร้อน เคลื่อนย้ายวัสดุ ของเหลว งานทำความเย็น สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า และงานหล่อเย็นการตัดกลึง เพื่อลดการใช้ลมอัด และประหยัดพลังงาน

Air Compressed   for Drying , Cleaning , Blow reduces hydration and heat,Material moving , Cooling for electrical control cabinets and Cooling for cutting process. As reduce the use of compressed air And energy saving

2.HAUG ; Static Control & Eliminator

อุปกรณ์ ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิต สำหรับงานทำความสะอาดพื้นผิวที่ ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต  

Static Control and Elimination For cleaning surfaces. Electrostatic problems

3.SCB ; Super Blower (Hi-Speed Blower)

โบลเวอร์ ความเร็วสูง เพื่อสร้าง Pressure และ Flow ทีจำนวนที่สูง  สำหรับเป่าทำความสะอาด เป่าแห้ง เป่าไล่น้ำ และ เป่าลดความร้อน   เพือการประหยัดพลังงาน

Speed Bower  for High Pressure and High Flow rate. For Cleaning, Drying,Hydration blow dryer and Reduce heat. To energy saving

4.FLOTEK ; Air Knife Blower System

อุปกรณ์เป่าด้วยโบลเวอร์ สำหรับงานเป่าทำความสะอาด เป่าแห้ง เป่าไล่น้ำ เป่าลดความร้อน 

Equipment blowing with Blower Blow for Drying, Cleaning , Hydration blow dryer and Heat reducing.

5.ENTEC ; Stainless Steel Belt Oil Skimmer

อุปกรณ์ สำหรับเก็บกวาดน้ำมันลอยผิว จากแหล่งน้ำต่างๆ เช่น เครื่องจักรตัดกลึง (CNC)  เครื่องล้างชิ้นส่วน บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อแยกน้ำมัน แหล่งน้ำที่มีน้ำมันลอยอื่นๆ

Equipment for the cleanup of oil floating surface. From water sources such as  Machining machine (CNC) , Washing parts machine. Waste water treatment tanks to separate oil and water with oil floating more.

6.NJT ; C-Thru Oil Separator

อุปกรณ์ แยกน้ำมัน แบบถังใส สำหรับเครื่องจักรงานตัดกลึง (CNC) และบ่อแยกน้ำมันต่างๆ

Equipment for Separate oil for Machining machine (CNC) and various oil wells. 

 

7.NTZ ; Oil Filtration System

เครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันไฮดรอลิก ที่มีความละเอียดสูง ทั้งแบบกรองระบบออฟไลน์ (Off Line Filtration system) และกรองระบบบายพาส (By-Pass Filter)

The Filtration unit for Clean up the oil and oil hydraulics. The high resolution the filter system is off-line (Off Line Filtration system) and bypass filter system (By-Pass Filter).

8.LOC-LINE ; Modular Hose System

ท่อกระดูกงู ยืดหยุ่น หักงอได้ สำหรับงานส่งถ่ายเหลว และอากาศ เช่น ท่อน้ำหล่อเย็น งานตัดกลึง ท่อระบายอากาศ 

Flexible duct for transfer fluids such as air and water cooling pipe machining  and Vents system.

 

9.KEEEN ; Bio Cleaner & Remediation Agent

น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรก ทุกพื้นผิว สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ช่วยย่อยสลายน้ำมัน และบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน

Cleaning oil stains and dirt surfaces, environmentally friendly formula.Rehabilitation of the environment , Digest oil and Water treatment and at the same time.

10.BLUE PLUS ; Fin & Coil Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกต่าง  สำหรับฟินคอยล์ ที่ทำจากอลูมิเนียม และวัสดุอื่นๆ เป็นน้ำยาที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

What appears as a clean solution. For Fin & Coil as aluminum and other material. A solution that was safe to users and degradable. 

11.DYNAMIC DESCALER ; Descale Heat Exchanger Cleaner  

น้ำยาล้างตะกรัน สำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง ย่อยตะกรันได้เร็ว ปลอดภัยต่อวัสดุ และผู้ใช้งาน สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ

Biodegradable formula as Slag Cleaner For heat exchanger  to high efficiency  that descale faster, Safe materials and users.

 

The Customers :